Från ett brottsoffer – inför midsommarafton

Nu närmar vi oss midsommarafton och det är hög tid att påminna om den svenska diktaturens grövsta brott mot oss medborgare. Det får anses vara allmänt känt att myndigheter håller ihop mot oss människor och därutöver mest bryr sig om sig själva.

När generaldirektörens saltbödlar terroriserar oss vägtrafikanter är likheten stor med när Hitlers bödlar terroriserade judar och romer:
1. Ett kemiskt medel
2. På ett begränsat område/utrymme
3. Inget alternativ
4. Dödsoffer

Den som inte förstår att vägsaltning är ett brott är lika kompetensbefriad som Ingemar Skogö och Gunnar Malm tillsammans. Snart är det väl dags att ge sig på Lena Erixon.

Jag har studerat vägsaltfrågan under 45 år. Ingen i Universum begriper det här bättre än jag.

Inte ens Marcus kan svara. Är han lika hjärntvättad som riskdagsmännen?

Här följer ånyo Ingemar Skogös brottslighet illustrerad:

Gunnar Malm på Trafikverket har tagit över Ingemar Skogös omfattande brott mot mänskligheten.

Gunnar Malm på Trafikverket har tagit över Ingemar Skogös omfattande brott mot mänskligheten.

Bengt Jonasson
Civilingenjör utan gränser
070-6605447
absolut.vetande@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *