Demokratins mening – vad är den?

Är det demokratins mening att ansvarslösa, inkompetenta och sjuka ska bestämma över ansvarsfulla, kompetenta och friska baserat på att de ansvarslösa, inkompetenta och sjuka är fler än de ansvarsfulla, kompetenta och friska? OBS: Texten har ingen avsiktlig koppling till bilden visande exempel på en riksdagsman.

Miljöpartiet har inte krävt saltfria vägar. Det kan tolkas som att Miljöpartiet stödjer det civiliserade samhällets grövsta brott mot mänskligheten, kemiska bekämpningsmedel på våra vägar. Grundläggande mänskliga rättigheter är: Ren luft, rent vatten och rena vägar.

Miljöpartiet har inte krävt saltfria vägar. Det kan tolkas som att Miljöpartiet stödjer det civiliserade samhällets grövsta brott mot mänskligheten, kemiska bekämpningsmedel på våra vägar. Grundläggande mänskliga rättigheter är: Ren luft, rent vatten och rena vägar.


Det är inte uppenbart att mer än fem miljoner svenskar ska vara ansvarslösa, inkompetenta och sjuka för att åstadkomma en felaktig lagstiftning. Det räcker om minst 175 riksdagsmän är ansvarslösa, inkompetenta och sjuka för att Sverige ska gå åt helvete. Det är inte svårt att uppfylla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *