Ett pedagogiskt budskap till Sveriges diktatur …

By | oktober 29, 2017

…delvis styrd av det svenska rättslöshetsväsendet

”Angrepp mot samhället” påstår Eliasson, ungefär som han har någon som helst koll.

Nej rikspolischefen besitter näppeligen någon högre uppfinningshöjd, utvecklingshöjd, än dold arbetslöshet, likt förmodligen merparten av Sveriges generaldirektörer, likt generalsabotör Lena Erixon.

Det försprång Sverige hade efter kriget, efter 1945, har det svenska inkompetenta maktmissbruket successivt utraderat. Man kan bli riksdagsman utan kompetenskrav. Man kan bli minister utan kompetenskrav. (Ygeman har aldrig haft ett jobb). Man kan bli generaldirektör utan kompetens (t.ex. Ingemar Skogö). Man kan bli hovrättsråd utan kompetens (t.ex. Staffan Lind). Man kan bli rikspolischef utan kompetens. Man kan bli justitieråd utan kompetens (t.ex. Anders Eka). Man kan bli riksåklagare utan kompetens, ja, ni vet, Anders Perklev. Vad gör Karin Svensson Smith mest lämplig som ordförande i Trafikutskottet? Man tar sig för pannan! Vilket utpräglat Skitsverige!

Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare?!

Bengt ”LinkedIn” Jonasson
At Speaker’s Corner
Tvärsäkerhetsanalytiker på tankesmedjan
ABSOLUT VETANDE
4:e statsmakten
070-6605447, 08-50010220
Informerar, utbildar, läxar upp och tillrättavisar.
Expert på poliser, åklagare, generaldirektörer, ministrar och jämförbara, liknande, månatliga understödsobjekt.
www.absolutvetande.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *