Inskränka människors frihet – ett socialdemokratiskt rättesnöre

By | november 30, 2013

Att bestämma över människors liv, att eliminera individuellt ansvar och att minimera medborgares frihet, tycks vara Anders Ygemans kall. Varför inte förbjuda trafikskador (trafikolyckor) istället för att detaljstyra med trafikregler som inte går att förankra hos ansvarsfulla och förnuftiga medmänniskor, regler vilka aldrig kan resultera i rättvisa.

Du förföljer oss människor, Anders Ygeman. Du skäms väl... du socialdemokratiske maktmissbrukare.

Du förföljer oss människor, Anders Ygeman. Du skäms väl… du socialdemokratiske maktmissbrukare.


Anders Ygeman [S], ordförande i trafikutskottet, tycks behöva hela sin hjärnkapacitet till att hålla i ratten. Då ska han så klart inte fingra på mobiltelefonen. Men vi andra som klarar att köra säkert med en väsentligt mindre del av hjärnan har ju en överkapacitet med hjälp av vilken vi kan vara effektiva och utnyttja tiden bättre.
Jaha, då ska man utsättas för polisens godtycke och maktmissbruk.

Jaha, då ska man utsättas för polisens godtycke och maktmissbruk.


Vi är alla olika, vi har olika utbildning och individuella löner. Varför kan vi inte också tillämpa individuella hastigheter istället för de hastigheter som anges på skyltarna d.v.s. Trafikverkets godtycke. Självklart ska vi också ha individuella promillegränser. Nuvarande promillegräns utgör en förolämpning av de flesta svenskar.
Det är en felaktig uppfattning att promille, d.v.s. alkohol, orsakar trafikskador. Det är istället ansvarslöshet och inkompetens och i någon mån felaktiga fordon som orsakar trafikskador under sommartid. I vinterväglag är de flesta trafikskadorna sannolikt en konsekvens av vägsaltningen. När det inträffar en trafikskada, och den vållande är onykter, tror somliga att trafikskadan var en konsekvens av onykterhet vilket förmodligen är en felaktig slutsats. Trafikskadan berodde mera troligt på att vederbörande var ansvarslös, men samtidigt råkade vara berusad, något som dock inte var avgörande. Trafikskador inträffar ju också med nyktra som vållande. Då beror de ju uppenbart inte på onykterhet men troligen på ansvarslöshet, inkompetens eller vårdslöshet.
Har Transportstyrelsen övervägt skillnaden mellan att köra på en öde raksträcka i Norrland och att vimsa runt i den slarvigt skyltade Slussen mellan Gamla Stan och Söder i Stockholm?

Har Transportstyrelsen övervägt skillnaden mellan att köra på en öde raksträcka i Norrland och att vimsa runt i den slarvigt skyltade Slussen mellan Gamla Stan och Söder i Stockholm?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *