Tankar om vaccin mot Covid-19

By | februari 1, 2021

Ett inlägg i den aktuella och inflammerade vaccindebatten från min alltid lika påläste vän Sven Erik Nordin. Han är en autodidakt som på många sätt kan mer inom det medicinska området än många med åratals utbildning inom svensk skolmedicin.

Lars Bern, red

Vadå vaccin?

Med anledning av den nu aktuella kampanjen för att få hela världens befolkning att låta sig injiceras med ett nytt och oprövat vaccin – som dessutom inte är något vaccin i traditionell mening, får jag anledning att uttrycka några funderingar om vad som nu faktiskt sker. En del av ”funderingarna” har sitt ursprung i en intervju med Dr Judy A. Mikovits på Dr Joseph Mercolas blogg. Länk till intervjun sist i texten.

Tyvärr kommer en global spridning av dessa s.k. ”vacciner” sannolikt att innebära följder långt bortom de värsta skräckscenarier vi ens kan föreställa oss! Om vaccinationskampanjen fortsätter får vi (enligt Dr Milkovits) räkna med att miljoner människor helt enkelt dör – som en direkt följd av ”vaccinet”. Många kan dö ganska akut efter injektionen, beroende på deras immunologiska status – och några därför att de drabbas av en anafylaktisk chock. Andra kommer att dö av en överreaktion hos immunförsvaret, när de träffar på nästa coronavirus.

Nämnda Judy Mikovits är säkert en av världens mest kunniga forskare på detta område. Hon förutser efter vaccinationen bl.a. dramatiskt ökande förekomst av migrän, tics, Parkisons sjukdom, mikrovaskulära sjukdomar, olika cancerformer (inkl. prostatacancer), svåra smärttillstånd som fibromyalgi och reumatoid artrit, urinblåseproblem, njursjukdom, psykoser, och neurodegenerativa sjukdomar som ALS, sömnstörningar (inkl. narkolepsi).

Hos små barn kommer sannolikt också autismliknande tillstånd att utvecklas.

De som har störst risk att drabbas av dessa Covid-19-genterapier är de som har fått vaccin mot säsongsinfluensa, samt svarta och latinamerikaner, som av genetiska orsaker är särskilt utsatta för antikroppsberoende immunförstärkning.

För att i någon mån visa komplexiteten i problemet, kan jag redovisa vad Dr Mikovits säger om risk för infertilitet, som tycks vara en uppenbar risk med dessa ”vacciner”:

”Kvinnor i fertil ålder kan också löpa risk att drabbas av infertilitet – inte kunna bli gravida – eftersom syncytin (gammavirushöljet kodat i det mänskliga genomet, vars uttryck kan regleras av syntetiska syncytin-RNA i vaccinet) krävs för en korrekt fusion av moderkakan i livmodern – och inplantering av ägget”.

WHO säger nu också att gravida kvinnor inte borde få Modernas eller Pfizers vacciner, eftersom det kommit rapporter om sena missfall.

Det som pågår är en tragisk påminnelse om att tron inte bara kan ”försätta berg”, som det heter. Tron kan också bidra till att berg som verkligen borde ”försättas” bara ligger kvar som ett hinder för förnuftigt tänkande. Den tro det nu handlar om är den naiva och oreserverade tron på sjukvården, läkemedelsindustrin och våra myndigheter.

Det man nu kallar för ”vaccin” (mot Covid-19) är snarast ett oprövat genterapeutiskt experiment (eller egentligen flera), vars potentiella risker är fullkomligt fasansfulla! Det kan som nämnts handla om anafylaktisk chock (som är ett livshotande tillstånd) och en överreaktion av immunförsvaret, när man efter vaccinationen utsätts för nästa variant av coronaviruset (viruset muterar hela tiden och ger nya varianter)

Anledningen till att dessa preparat nu sätts in påstås vara att de ”minskar risken att smittas och minskar smittspridningen” (av SARS-CoV-2 – vilket är det virus som förorsakar sjukdomen Covid-19).

Det intressanta är, att såväl WHO som Folkhälsomyndigheten och vaccintillverkarna själva medger, att vaccinerna inte förhindrar att man smittas – och att de inte heller förhindrar att den vaccinerade sprider smittan. Man tror däremot att vaccinerna kan bidra till att ge mildare symtom, när man drabbas. Men man vet inte heller hur länge den effekten kvarstår. Det kanske bara handlar om några månader!

Dr Anthony Fauci (Chef för ”National Institute of Allergy and Infectious Diseases” i USA) har också sagt, att allmän vaccination inte gör att vi kan återgå till ”det normala”. Enligt honom kommer vi även i fortsättningen att behöva bära ansiktsmask, beakta social distansering, begränsa resandet o.s.v.

(Och ansiktsmask är enligt Dr Mikovits absolut kontraproduktivt!)

Alltså samma begränsningar som nu redan slagit sönder ekonomin i en hel värld – och förorsakat långt fler dödsfall än viruset i sig!

Men det kanske värsta är, att man redan från början tycks ha övergivit alla tankar på att förebygga sjukdomen. Myndigheter och läkare har upprepat som ett mantra: ”Det finns ingen bot”. Vi måste bara vänta på ett vaccin!

Ett absolut grundlöst påstående! Man vet t.ex. att det finns ett klart samband mellan sjukdomen och låga serumhalter av vitamin D3 – och att tillskott av just vitamin D3 har haft god förebyggande effekt (och även botande). Och de som ytterligare byggt upp sitt immunförsvar också med rejäla doser C-vitamin, zink, magnesium och selen förefaller ha minskat risken att drabbas allvarligt av detta virus dramatiskt!

Typiskt är också att t.ex. de som finns på äldreboenden – och sällan får möjlighet att i huden bilda D-vitamin via solens strålar – är en särskilt utsatt grupp. Detsamma gäller mörkhyade, vars hud inte släpper in solen på samma sätt som hos dem med ljusare hy och därför får mindre tillskott av D-vitamin via huden.

Till yttermera visso medicineras en miljon svenskar med kolesterolhämmande statinpreparat – särskilt äldre. Kontraproduktivt i detta sammanhang (och flera andra), eftersom tillräckliga nivåer av kolesterol är en förutsättning för att huden skall kunna bilda D-vitamin via solljus!

Anmärkningsvärt är också, att t.ex. det sedan nära 70 år använda förebyggande medlet mot malaria – hydroxiklorokin – tycks vara mycket effektivt mot viruset. Särskilt i kombination med zink, och om det sätts in i god tid. Som malariaprofylax har hydroxiklorokin givits till kvinnor och män, unga och gamla, till och med gravida kvinnor under alla dessa år – praktiskt taget utan några kända biverkningar!

Sjuttio års beprövad användning! Men när det framkom att medlet var verksamt mot Covid-19 – så blev det i princip förbjudet för läkare att skrivas ut, annat än för vissa reumatiska tillstånd! Plötsligt har 70 års erfarenhet blivit betydelselös – och medlet sägs vara ”farligt”! Och i stället sätter man nu in ”vacciner”, som man inte har mer än kanske någon månads erfarenhet av! Uppenbarligen värderas ”erfarenhet” olika! Det går inte att frigöra sig från tanken att värderingen kan ha ett visst samband med läkemedelsbranschens ekonomiska intressen.

Effektivt och beprövat är även det kända medlet Ivermektin – som också är ett medel mot parasiter! Det fungerar mot Covid-19 – men får inte användas!

Några tankar om vårt immunförsvar generellt

Vi människor har oerhört stora kontaktytor mot omvärlden (miljön) – rent fysiskt. Vår hud kan hos en vuxen människa ha en yta på ca två kvadratmeter – som alltså exponeras mot omgivande miljö.

Våra lungors yta som på motsvarande sätt har kontakt med den luft vi andas in kan ha den häpnadsväckande ytan 70 m² .

Den tredje kontaktytan mot vår omgivande miljö är matsmältningskanalen. Forskarna Lars Fändriks och Herbert Helander vid Sahlgrenska Akademin har nyligen kunnat visa, att den yta i tarmen som har direktkontakt med tarminnehållet hos en vuxen sannolikt är mellan 30 och 40 kvadratmeter!

Mot bakgrund av detta kan det synas mycket märkligt, att man inom skolmedicinen fäster så litet avseende vid dessa tre former av ”interface”. Samtliga dessa tre organ – huden, lungorna och tarmen – har stor förmåga att absorbera ämnen i de media de är avsedda att hantera. Huden tar t.ex. upp ämnen från tvål och duschkräm och allehanda parfymer och skönhetsmedel, som framför allt kvinnor applicerar på sin hud, vilket kan ha hälsoeffekter.

Att huden verkligen kan absorbera kemiska ämnen utnyttjas ju också inom medicinen, när man t.ex. använder morfinplåster (som skördar liv varje år) – och nikotinplåster för dem som försöker sluta röka.

Och att lungorna kan absorbera nikotin via inandningsluften är bara alltför välbekant. Vi vet ju också, att andra kemiska ämnen som cannabis, amfetamin och heroin kan tillföras organismen på samma sätt – via lungorna.

Slutligen är ju tarmen självklart designad just för att kunna ta upp en oerhört stor mängd ämnen – d.v.s. alla de näringsämnen vi behöver för att överleva. Dit hör vitaminer, mineraler, spårämnen och aminosyror och andra ämnen som vår kost innehåller. Och det kanske allra viktigaste – vatten! Tyvärr innehåller vår kost numera dessutom ett avsevärt antal ”gifter” (färgämnen, konserveringsmedel, smakförstärkare, konsistensgivare, surhetsreglerare, mm, mm). Dessa tas också upp av tarmen – och ställer ofta till oreda i kroppen.

Som bekant tillförs ju också de flesta läkemedel via munnen till tarmen – där de verksamma substanserna tas upp. Detta är ju standardmodellen för administration av läkemedel. Det absoluta hjärnsläppet står vissa läkare sedan för, när de påstår att ”det spelar ingen roll vad du äter”. Detta brukar vara det vanligaste svaret till cancerpatienter, som ibland naturligt nog frågar, om de kan äta något för att förbättra sin situation – eller undvika att äta något (vilket de absolut kan!).

Att ena stunden tillföra mediciner via tarmen för att de skall ge effekt, och sedan säga att ”det spelar ingen roll vad du äter” tyder inte på någon avancerad tankeverksamhet! Därför ser också hälsoläget i vår del av världen ut som det gör. Vi vet också, att läkemedel numera hos oss är åtminstone den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Så med läkarnas hjälp kan vi säga, att tarmen inte bara föder oss – utan också dödar oss!

Men de nämnda kontaktytorna har också genom evolutionen fått skyddsmekanismer, som gör att vi klarar av ganska rejäla ”förgiftningar” via såväl huden, som lungorna och tarmen – utan att vi skadas allvarligt. Annars hade vi sannolikt inte överlevt som art.

Ett allvarligt problem i dag är, att när vi ger vacciner via injektioner, så går vi förbi dessa skyddsbarriärer, och vaccinet hamnar direkt i muskulatur eller blodkärl. Detta är sannolikt förklaringen till de delvis mycket allvarliga biverkningar man kan notera efter vaccinationer. Att skolmedicinen förnekar detta och påstår att vacciner är både effektiva och ofarliga är ett bedrägeri som ligger i klass med demoniseringen av kolesterol och mättat fett! Det är närmast obegripligt hur detta kan fortgå! Men ordet vaccin är lika starkt positivt laddat som ordet cancer är negativt. Därför undviker man relevanta fakta i båda fallen. Mycket sorgligt!

Särskilt tydligt har detta blivit nu, när man bra genom att kalla ett genterapeutiskt medel ”vaccin” kan få en hel värld att ställa sig i kö för att bli injicerad – till synes alldeles omedvetna om riskerna!

Sven Erik Nordin, från bloggen Svaradoktorn.

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iconic One Theme | Powered by Wordpress