Tag Archives: telegrafist

Man bokstaverar ett och sju, inte 1:a eller 7:a

I militär grundutbildning, som nu i stor utsträckning nedmonterats, får man lära sig. Jag fick utbildning till telegrafist. Vi skötte sambandet när MC-ordonanserna körde vilse, när telekablarna drogs ned av den lede fi och när radiotelefonin stördes ut. Men som telegrafist får man också lära sig telefoni. Q-förkortningarna är de samma, t.ex. QRK. När man… Read More »

Rädda liv och motverka våld.

Som civilingenjör agerar jag dagligen, år ut och år in, enligt HEDERSKODEX FÖR CIVILINGENJÖRER, för mänsklighetens bästa. Ett sätt att bidra är att lämna blod, vilket man normalt gör 3-4 ggr per år. Jag önskar också motverka våld i trafiken genom förbud och lag mot saltning av våra vägar. Jag började lämna i samband med… Read More »