Kontrollplan

ATT TÄNKA PÅ, KONTROLLERA, NÄR MAN BYGGER VÅTRUM

Stomme av golv och vägg är utan svikt

Stomme har rätt fuktkvot, rätt relativa fuktighet

Underlag för tätskikt är formstabilt

Formstabil skiva är godkänd enligt branschregler, BKRs eller GVKs

Avjämningsmassa är godkänd enligt branschregler, BKRs eller GVKs

Fall på golv mot golvbrunn är utfört enligt branschregler, BKRs eller GVKs

Elinstallation är utförd av behörig elektriker

Elinstallation är utförd enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Rörinstallationer är utförda enligt Säker Vatteninstallations/BKRs/GVKs branschregler

VVS-installation är utförd av auktoriserad VVS-installatör enligt Säker Vatteninstallations hemsida

Tappvattenrör bryter inte tätskikt på golv

Tappvattenrör är monterade med centrumavstånd och med avstånd till angränsande vägg och golv enligt branschreglerna

Tappvattenrör är monterade vinkelrät mot vägg, sitter fast och är fixerade mot rörelse innan tätskikt monteras

Avloppsrör (från tvättställ och toastol) är monterade med mantelyta minst 60 mm från angränsande vägg

Avloppsrör sitter fast och är fixerade mot rörelse innan tätskikt monteras

Golvbrunn är godkänd och listad enligt branschreglerna

Golvbrunn är monterad och fixerad enligt golvbrunnsleverantörens monteringsanvisning

Tätskikt är en branschgodkänd produkt enligt BKRs eller GVKs branschregler

Underlag för tätskikt, avjämningsmassa/formstabil skiva, har rätt fuktkvot före montage av tätskikt

Tätskikt monteras av ett auktoriserat/certifierat företag och av montör med behörighet för det valda tätskiktet

Tätskiktet monteras enligt tätskiktsleverantörens monteringsanvisning

Tätskikt inte skadas vid montage av keramiskt ytskikt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *