Fartkamera på Dalarö – TACK!

Placera en fartkamera i höjd med Odinsvägen 45 riktad västerut.

En fartkamera ska ha en funktion. Det har den som regel inte, ty hastighetsgräns, den som angivits på skyltarna, är ett uttryck av Trafikverkets godtycke. Bilar och bussar framförs i luft, ett kompressibelt medium. En förhöjd hastighet leder inte till skador på omgivningen.

På Dalarö är det annorlunda. Fastigheterna, marken, grundmaterialet, längs med Odinsvägen består av silt, ett material som är finkornigt och kan liknas vid lera. Det innebär att flertalet byggnader, hus, villor, står på ”lösan grund”.

Det går inte att utföra en väg exakt plant. Det blir alltid ett visst inslag av buktighet. Det innebär att det blir både statiska och dynamiska krafter på vägen. Tunga fordon som bussar och lastbilar ger stor påverkan. Jag gissar att buktigheten tenderar att växa med tiden.

Odinsvägen har en betydande lutning i ostlig riktning. Tillåten hastighet är 30 km/h. Många fordonsförare upplever 30 km/h som ytterst ringa. Är det dessutom rejäl lutning i färdriktningen överträds den föreskrivna hastigheten tämligen återkommande. De dynamiska lasterna kan bli betydande och har resulterat i sprickbildningar i bostäderna längs med Odinsvägen. Sådana skador bör i fortsättningen förhindras.

Slutsats: En fartkamera, med gräns 30 km/h, riktad mot väster, i höjd med Odinsvägen 45, skulle ha en funktion.

Observera att strax nedanför Odinsvägen 45 kröker vägen, finns övergångsställe samt T-korsning. Max 30 km/h är väl motiverat. Installera en fartkamera, tack!

Visitkort – ABSOLUT VETANDE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *