Nuon är inte regeringens fel

Varken Borg, Olofsson eller Reinfeldt har kompetens att bedöma affären. Självklart är det ett problem för Sverige att det inte krävs kompetens för att bli riksdagsman, eller ens för att få en ministerpost.
Öystein Löseth och Lars G. Josefsson är båda de personer som har såväl formell kompetens som tillräcklig erfarenhet att ratta Vattenfall. De ska sälja in rätt beslut till styrelsen.
Jag satt själv med i Vattenfalls koncernstyrelse under 1996 och 1997. Dåvarande Carl-Erik Nyquist deklarerade att Vattenfall var ett precis mittemellanstort företag inom energiomvandling och energiförsörjning. Det fanns två alternativ, bli uppköpt eller att köpa själv. Att bygga var ju praktiskt taget en stängd möjlighet. Birgittorna Hambreus och Dahl men också Fälldin och Johansson bromsade praktiskt taget allt utom vind och sol. Effektiv vindkraft kräver stora kraftverk och hög höjd. Man kan inte ta för stora steg i taget. Solel måste få högre verkningsgrad vilket också tar tid att få fram.
Bl.a. Anders Hedenstedt på Vattenfall uttalade under tidigt 90-tal att vi måste växa utanför Sverige och syftade inte enbart på de nordiska länderna. Vad man gjorde för att upprätthålla viss kompetens var att i samarbetsprojekt bygga naturgas-kombi anläggning i södra Thailand samt vattenkraft i Laos. Men man satsade också i Latinamerika. Janne Rudén, en trevlig kille representerande SEKO, ifrågasatte satsningarna på andra sidan jordklotet samtidigt som underhållet av elnäten släpade efter. Efter Rudéns klagan erbjöd Nyqvist ett studiebesök för att vi skulle komma till insikt om Vattenfalls rättfärdiga satsningar.

Janne Rudén - SF/SEKO, Bengt Jonasson CF/saco, lokal guide, fyra från personalavdelningen samt längst till höger Stig Lindberg - SALF/Ledarna. Lars Carlsson - ST/SiF hade bojkottat studieresan och deltog alltså inte.

Janne Rudén – SF/SEKO, Bengt Jonasson CF/saco, lokal guide, fyra från personalavdelningen samt längst till höger Stig Lindberg – SALF/Ledarna. Lars Carlsson – ST/SiF hade bojkottat studieresan och deltog alltså inte.

Vi blev smabbt och professionellt bemötta och informerade.
Vattenfall hade ett flertal representanter och samarbetspartners. Här Stig H. Moberg från Nordic Power Invest som bl.a. Informerade om gaskombianläggningen, COCO, i Map Ta Phut sydost om Bangkok.

Vattenfall hade ett flertal representanter och samarbetspartners. Här Stig H. Moberg från Nordic Power Invest som bl.a. Informerade om gaskombianläggningen, COCO, i Map Ta Phut sydost om Bangkok.

Snart nog blev det besök på den första anläggningen.
Studiebesök med Alan Bradshaw som ciceron. Till höger Janne Rudén och i bakgrunden Stig Lindberg och Stig H. Moberg.

Studiebesök med Alan Bradshaw som ciceron. Till höger Janne Rudén och i bakgrunden Stig Lindberg och Stig H. Moberg.

Efter studiebesöket i COCO var det dags att kolla på vattenkraftutbyggnaden i Laos. Kontrasten mellan Laos och Thailand var påtaglig.
6 november 1996 styrdes kosan mot vattenkraftanläggningen i Laos, i ett till synes fattigt land.

6 november 1996 styrdes kosan mot vattenkraftanläggningen i Laos, i ett till synes fattigt land.

Nu var det i praktiken en färd genom djungel som väntade. På vissa sträckor var dock vägstandarden tämligen bra.
Här var vägen i bra skick. Men ofta var den omöjlig att betvinga utan fyrhjulsdrift. Stig H. Wallbing - Nordic Hydropower, rattade en av jeeparna.

Här var vägen i bra skick. Men ofta var den omöjlig att betvinga utan fyrhjulsdrift. Stig H. Wallbing – Nordic Hydropower, rattade en av jeeparna.

Vi fick en utmärkt redovisning av det pågående arbetet. Man brukar kalla denna typ av vattenkraft för ”run off the river” vilken innebär en synnerligen ringa inverkan på naturen.
Anläggningen långt ifrån färdig. Men vissa betonggjutningar var klara vid vårt besök.

Anläggningen långt ifrån färdig. Men vissa betonggjutningar var klara vid vårt besök.

Hydro Powers representant och platschef informerade.
Wallbing informerade om både anläggningen och utbildningen av lokalbefolkningen.

Wallbing informerade om både anläggningen och utbildningen av lokalbefolkningen.

Hydropower var också mån om lokalbefolkningen som utbildades i teknik.
Peltonturbin som är en typ av aktionsturbin till skillnad från Kaplan och Francis som är huvudsakligen reaktionsturbiner. Peltonturbinen lämpar sig för stora fallhöjder men ofta tämligen små flöden. Lokala ingenjörer/tekniker utbildades i olika apparater med anknytning till anläggningen och vattenkraft.

Peltonturbin som är en typ av aktionsturbin till skillnad från Kaplan och Francis som är huvudsakligen reaktionsturbiner. Peltonturbinen lämpar sig för stora fallhöjder men ofta tämligen små flöden. Lokala ingenjörer/tekniker utbildades i olika apparater med anknytning till anläggningen och vattenkraft.

Ytterligare aktörer till stöd för Vattenfall gjorde sitt bästa för att informera oss förtroendemän. Min bakgrund och erfarenhet från Stal-Laval Turbin AB, ASEA STAL AB och ABB Carbon AB innebar ett dukat bord för budskapet.
Dr. Gunnar Linder, representerande SwedPower, intog också en aktiv roll i Vattenfalls internationalisering.

Dr. Gunnar Linder, representerande SwedPower, intog också en aktiv roll i Vattenfalls internationalisering.

Jag kan själv tycka att köpet av Nuon inte utgjorde värdens bästa val. Det som ser ut som en dålig affär idag kan visa sig bra på längre sikt. Att skaffa sig marknad kan ibland likna att spela Monopol. Det svider initialt men kan vara lyckosamt på längre sikt. Om köpet ändå är ett klavertramp kan det mycket väl vara en konsekvens av miljö- och vänsterpartiernas långsiktiga trakasserier av, och hets mot, det svenska samhället och dess medborgare. Miljö- och vänsterkrafter har ju bromsat både svensk kärnkraft och vattenkraft. Nu gnälls det till och med i Umeå över planerad finsk kärnkraft. Det är att förolämpa våra grannar.
Per Bodlund och Åsa Romson utgör det radarpar vars mest utstuderade huvuduppgift är att livskvalitetsstympa hela det svenska folket. Men om ni upphör att andas, minskar ju koldioxidutsäppen! Hur svårt kan det vara?

Per Bodlund och Åsa Romson utgör det radarpar vars mest utstuderade huvuduppgift är att livskvalitetsstympa hela det svenska folket. Men om ni upphör att andas, minskar ju koldioxidutsäppen! Hur svårt kan det vara?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *