Norwegian förolämpar sina kunder.

By | september 23, 2014

Norwegian påstår att förseningar på grund av fel på Dreamliner som inköpts i ett väsentligt antal är utanför Norwegians kontroll. Emellertid utgör Dreamlinern en helt ny produkt. Det får anses allmänt känt att nya produkter nästan alltid är behäftade med ”barnsjukdomar”. Detta borde Norwegian räknat med och dessutom tagit en ekonomisk höjd för förväntade förseningar.

Norwegians förhållningssätt är både ansvarslöst och inkompetent. Man bör ersätta de drabbade konsumenterna/kunderna och därefter möjligen regressa till levrantören.

Norwegians förhållningssätt är både ansvarslöst och inkompetent. Man bör ersätta de drabbade konsumenterna/kunderna och därefter möjligen regressa till leverantören.


Domstolen bör betrakta Norwegians krångel och försvar som undanflykter. Konsumenter bör få ”rätt” mot Norwegian i detta fall.