Tiggeriet

Att återkommande bli påmind om det dagliga tiggeriet innebär en sänkt livskvalitet. Förbud mot tiggeri kan utgöra en räddning, eller åtminstone en ökning, av svensk levnadsstandard.

Hög tid att lagstifta mot tiggeri.

Hög tid att lagstifta mot tiggeri.


Här följer exempel på några tiggare. Om vi upphör med den kriminella saltningen av våra vägar, med en kostnad av storleksordningen 30 miljarder per år utan trafiknytta, slipper vi antagligen allt onödigt tiggeri.
Tjat och gnäll! Att agera tiggare är inget som imponerar.

Tjat och gnäll! Att agera tiggare är inget som imponerar.

Stockholm översvämmas nu av tiggare. Det finns risk att snubbla.
Metatiggare, trots att det ligger i tiden att förbjuda tiggeri. Behövs medel till forskning kan vi till att börja med förbjuda den brottsliga vägsaltningen.

Metatiggare, trots att det ligger i tiden att förbjuda tiggeri. Behövs medel till forskning kan vi till att börja med förbjuda den brottsliga vägsaltningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *