Svensk demokrati en maskerad diktatur

Sverige påstås formellt utgöra en demokrati men har med tiden alltmer utvecklats likt en diktatur. Institutioner som polis, åklagare, domstolar, myndigheter m.fl. verksamheter bekostade av allmänna medel, tänkta att gagna folket, tänkta att gagna oss som arbetar och försörjer, har istället utvecklats till våra fiender, våra motparter.

Jag känner personligen Lars Avellan sedan drygt 48 år tillbaka. Lars är civilingenjör och tillhör således den grupp av medborgare som har en analytisk kompetens och som dessutom i egenskap av civilingenjör tillhör de mest pålitliga i vårt samhälle. Under andra hälften av 1970-talet träffade jag också nu bortgångne brodern Lennart.

Att bli nonchalerad och/eller överkörd av Sveriges offentliga, maktfullkomliga, etablissemang, innebär en oförglömlig kränkning och besvikelse men signalerar också att det offentliga Sverige, förmodligen under decennier, saknat ansvarstagande ledarskap.

Bengt Jonasson – 070-6605447

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *