Många kvinnor har mer betalt än många män

Men i genomsnitt kommer kvinnor för överskådlig framtid att ha svårare att få chefsjobb och parallellt med detta något lägre lön.

Det som kan snabba på utveckling mot mindre skillnad är att kvinnor tenderar att prestera bättre skolresultat än män. Det innebär att på mycket lång sikt vi kan se ett omvänt förhållande. Men att politiskt förändra genom lagstiftning är förkastligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *