Åsa Moberg förolämpar det svenska folket

Att med syfte att döma ut kärnkraft genom att nämna Fukushima, en svordom, på samma dag eller i samma artikel som Sverige, är att kränka såväl svenska kärnkraftägare som svenska medmänniskor. Det var extremt ansvarslöst att bygga kärnkraftverk i jordbävnings- och tsunamiområde. Försumligheten att därutöver placera dieslarna för lågt kan inte nog kritiseras.

Om man ogillar fästingar och kackerlackor måste man inte förbjuda hästar och elefanter.

Om man ogillar fästingar och kackerlackor måste man inte förbjuda hästar och elefanter.

Japanerna har förstört mycket av kärnkraftens rykte hos dem som är okunniga. Det är både vårdslöst och brottsligt att placera kärnkraftverk i jordbävnings- och tsunamiområde. I Forsmark, som jag känner till bäst, finns ett filter, ”FRISK” som tar hand om radioaktiva gaser i händelse av en svår olycka, som dock inte kommer att inträffa. På dessa breddgrader har vi dessutom väsentligt lägre havsvatten- och kylvattentemperatur. Det gäller speciellt under vintern då elbehovet är störst. Vi får alltså ut mer el pga högre värmefall i ångturbinen.
Kärnkraften som ju är trög att reglera, går som baslast. Till denna kommer kraftvärme, diverse industriprocesser samt vindkraft. Därutöver reglerar vi elbehovet med vattenkraft. Om vi får elbrist, blir det att köra igång dyrbar oljekondenskraftverk och eventuellt gasturbiner. Kärnkraften ger oss en ökad trygghet och en möjlighet att exportera el från vattenkraft istället för att importera. Inte kul att vara beroende av Ryssland i tider som dessa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *